Telèfon: 973.600.728

info@natalrecolta.com

 • Assegurances

  Estudis personalitzats. Empreses i Particulars. Tots els sectors, competitivitat, solvència, agilitat.

 • Assessoria Fiscal

  Estudi de possibilitats societàries. Planificació Fiscal integral de la seva empresa. Estudi i confecció de totes les declaracions fiscals, i liquidació d'impostos. Assessorament Fiscal permanent. Finançament, Inversions, Subvencions. I.R.P.F. Impost Societats. 

 • Assessoria Laboral

  Auditoria de nòmines: Modalitats de contractació, Estudis de costos de Seguretat Social, Salaris i Convenis. Bonificacions empresarials. Conexió directa Tresoreria de la Seguretat Social. Sistema Red. Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals.Assessorament Laboral Permanent. 

 • Serveis Jurídics

  Dret Laboral, Dret Tributari, Dret Mercantil, Dret Administratiu, Dret Civil. Assessorament permanent. Assessorament prevenció riscos laborals. Assessorament protecció de dades. 

 • Qui som?

  Natal Recolta proposa un serveis integrals per la petita i mitjana empresa , el comerç i els professionals autònoms, concretament un departament d’assessorament empresarial global, amb tota la professionalitat i les noves tecnologies al servei de la seva empresa

 • Assessoria Comptable

  I.N.S.S. O.T.G. Tresoreria de la Seguretat Social Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Departament d'Economia i Finances. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Departament de Treball. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Ajuntaments. Diputació. Consells Comarcals 

 • Administració General
  Administració General

  Tramitacions davant les administracions públiques. Administració de Patrimonis. Administració de Comunitats de Propietaris

 • Immobles
  Immobles

  Estudis de mercat destinats a obtenir el màxim de rendibilitat o cobrir les necessitats familiars

Assessoria Comptable

Comptable – Administratiu:  Confecció i/o control  de la comptabilitat  en la mateixa empresa o des del nostre despatx segons la forma de treball que decideixi el client. 

Serveis complementaris: Control d’estocs, facturacions, emissions de rebuts, col·laboració en el disseny i/o en les decisions de compra del programa i de l’equip informàtic.

Organització comptable: Classificació, codificació, comptabilització i sistema d’arxiu de tota la documentació comptable.

Pàgina 1 de 4

Tradueix

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Honoraris Professionals

Preus

Certificat Energètic

Certcat

La teva assegurança

Seguros

La teva web per 350 €

Webrecolta