Telèfon: 973.600.728

info@natalrecolta.com

 • Assessoria Comptable

  I.N.S.S. O.T.G. Tresoreria de la Seguretat Social Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Departament d'Economia i Finances. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Departament de Treball. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Ajuntaments. Diputació. Consells Comarcals 

 • Serveis Jurídics

  Dret Laboral, Dret Tributari, Dret Mercantil, Dret Administratiu, Dret Civil. Assessorament permanent. Assessorament prevenció riscos laborals. Assessorament protecció de dades. 

 • Assegurances

  Estudis personalitzats. Empreses i Particulars. Tots els sectors, competitivitat, solvència, agilitat.

 • Qui som?

  Natal Recolta proposa un serveis integrals per la petita i mitjana empresa , el comerç i els professionals autònoms, concretament un departament d’assessorament empresarial global, amb tota la professionalitat i les noves tecnologies al servei de la seva empresa

 • Immobles
  Immobles

  Estudis de mercat destinats a obtenir el màxim de rendibilitat o cobrir les necessitats familiars

 • Assessoria Laboral

  Auditoria de nòmines: Modalitats de contractació, Estudis de costos de Seguretat Social, Salaris i Convenis. Bonificacions empresarials. Conexió directa Tresoreria de la Seguretat Social. Sistema Red. Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals.Assessorament Laboral Permanent. 

 • Administració General
  Administració General

  Tramitacions davant les administracions públiques. Administració de Patrimonis. Administració de Comunitats de Propietaris

 • Assessoria Fiscal

  Estudi de possibilitats societàries. Planificació Fiscal integral de la seva empresa. Estudi i confecció de totes les declaracions fiscals, i liquidació d'impostos. Assessorament Fiscal permanent. Finançament, Inversions, Subvencions. I.R.P.F. Impost Societats. 

Assessoria Laboral

 

Auditories de nòmines: Modalitats de contractació , estudis de costos de S.Social i salaris i Conveni.

Assessorament i Gestió en Prevenció de Riscs Laborals.

Modificacions i variacions dades de l’empresa.

Altes, baixes i variacions de dades dels treballadors a la S.Social

Formalització de contractes de treball, pròrrogues i modificacions d’aquest.

Confecció dels rebuts de salaris. Nòmines.

Confecció dels Butlletins de cotització al Règim General.

Certificats d’empresa.

Confecció anual del calendari laboral i quadre horari.

Formalització i presentació d’informes d’accidents, malalties, etc.

Sol·licitud informes vida laboral davant TGSS

Confecció i presentació d’impresos a Hisenda.

Declaració anual de la situació familiar de cada treballador

Expedients d’atur, acomiadaments, liquidacions dels treballadors

Altes nous comptes de cotització

Recursos Tresoreria Seguretat Social

Inspeccions de treball

Gestions departament de treball.

Tradueix

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Honoraris Professionals

Preus

Certificat Energètic

Certcat

La teva assegurança

Seguros

La teva web per 350 €

Webrecolta