Telèfon: 973.600.728

info@natalrecolta.com

 • Qui som?

  Natal Recolta proposa un serveis integrals per la petita i mitjana empresa , el comerç i els professionals autònoms, concretament un departament d’assessorament empresarial global, amb tota la professionalitat i les noves tecnologies al servei de la seva empresa

 • Assegurances

  Estudis personalitzats. Empreses i Particulars. Tots els sectors, competitivitat, solvència, agilitat.

 • Serveis Jurídics

  Dret Laboral, Dret Tributari, Dret Mercantil, Dret Administratiu, Dret Civil. Assessorament permanent. Assessorament prevenció riscos laborals. Assessorament protecció de dades. 

 • Assessoria Fiscal

  Estudi de possibilitats societàries. Planificació Fiscal integral de la seva empresa. Estudi i confecció de totes les declaracions fiscals, i liquidació d'impostos. Assessorament Fiscal permanent. Finançament, Inversions, Subvencions. I.R.P.F. Impost Societats. 

 • Assessoria Comptable

  I.N.S.S. O.T.G. Tresoreria de la Seguretat Social Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Departament d'Economia i Finances. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Departament de Treball. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Ajuntaments. Diputació. Consells Comarcals 

 • Administració General
  Administració General

  Tramitacions davant les administracions públiques. Administració de Patrimonis. Administració de Comunitats de Propietaris

 • Immobles
  Immobles

  Estudis de mercat destinats a obtenir el màxim de rendibilitat o cobrir les necessitats familiars

 • Assessoria Laboral

  Auditoria de nòmines: Modalitats de contractació, Estudis de costos de Seguretat Social, Salaris i Convenis. Bonificacions empresarials. Conexió directa Tresoreria de la Seguretat Social. Sistema Red. Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals.Assessorament Laboral Permanent. 

Certificat Energètic

QUÉ ÉS?

CertcatEl dia 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial decret 235/2013 pel qual s’aprovava el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

El Reial decret fixa l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o habitatges que es vulguin vendre o llogar i per a edificis públics de més de 500 m2.

El Certificat d’Eficiència Energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici basi de similar tipologia i localització.


 

QUI HA DE SOL.LICITAR-HO?

Els següents edificis tenen l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica:

Els edificis de nova construcció.
Els edificis o parts d’edificis existents que es vulguin vendre o llogar a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, habitatge o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
Els edificis o parts d’edificis existents en els quals una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

Queden exclosos:

Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de les exigències del Decret pogués alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte.
Edificis o unitats d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
Edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².
Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.
Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en un any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.


 

PER A QUÉ SERVEIX

La certificació d’eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

En el cas d’edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica als edificis, els edificis ocupats per entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic han de constituir un exemple que els factors mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecti periòdicament de certificació d’eficiència energètica.


 

CADUCITAT

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo.

De tota manera, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

L’etiqueta s’inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici o part d’aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater.

Sempre que sigui exigible l’etiqueta d’eficiència energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d’aquests que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil de més de 500 m2 exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible.

Tots els edificis o unitats d’edificis ocupats per les autoritats públiques i que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 250 m2, exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria, en un lloc destacat i ben visible.

En la resta de casos l’exhibició de l’etiqueta serà voluntària.


 

PREUS

Bloc de vivendes (fins a 10) …………………. 590€

Bloc de vivendes (fins a 20) …………………. 690€

Bloc de vivendes (fins a 30) …………………. 790€

Local Comercial.....................................175€

Certificat energètic Vivenda...................130€

Certificat energètic Vivenda unifamiliar.....180€

Tradueix

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Qui està en línea?

Hi ha 22 convidats/des i cap membre en línia

La teva assegurança

Seguros